NYHET! FRISKVÅRDSBIDRAG FÖR PROCEDOS APP ✅ (SWE)


Tillgång till flera hundra olika övningar och träningsprogram med funktionell träning - var du än befinner dig!

* Nu utökar Skatteverket vad det så kallade friskvårdsbidraget omfattar och man lägger nu till "träningsappar och andra internettjänster som kan användas för hemmaträning".

* Anledningen är så klart pandemin som har fått fart på andra sätt att träna än att gå till gymmet.

– Även när det inte är pandemi är det vanligt att träna hemma, med hjälp av bland annat träningsappar.

Så Skatteverket gör generösare tolkning av vad som blir skattefritt för arbetsgivaren.

Friskvårdsbidraget har tidigare omfattat enklare appar för till exempel stegräkning, men nu får man även köpa appar för träning.

@procedos Platform9

GET ON IT

-------------------------------------------------------

 

// English

Access to hundreds of different exercises and exercise programs with functional training - wherever you are!

* Now the Swedish Tax Agency is expanding what the so-called wellness allowance comprises and you are now adding "exercise apps and other internet services that can be used for home exercise".

* The reason is, of course, the pandemic that has gained momentum in other ways to exercise than going to the gym.

- Even when it is not a pandemic, it is common to exercise at home, with the help of training apps.

So the Swedish Tax Agency makes a more generous interpretation of what becomes tax-free for the employer.

The wellness grant has previously included simpler apps for, for example, step counts, but now you can also buy apps for exercise.

@procedos Platform9

GET ON IT